Tjenester & produkter

 

Managed Security Services

De aller fleste virksomheter mangler ressurser og intern kompetanse for å drive sitt eget sikkerhetsarbeid.

Med våre tjenester får de dekket sine behov for sikkerhetskompetanse.

Firewall &
Network Security

Brannmur som en tjeneste.

Endpoint Security & Protection

Endepunktssikkerhet som en tjeneste.

Endpoint Detection & Response

Overvåkningstjeneste som håndterer og varsler bedriften om datainnbrudd.

Vulnerability
Management

Sårbarhetsadministrasjon som en tjeneste.

XDR &
SIEM

Tjeneste for overvåkning av sikkerhetsinformasjon og håndtering av hendelser.

Protection for
Microsoft 365

Et ekstra sikkerhetslag for Microsoft 365.

Security Awareness
Training

Tjeneste som øker sikkerhetskompetansen til alle ansatte.

Etterlevelse & ISMS

En enkel, men omfattende MS Teams applikasjon for å administrere og implementere Informasjonssikkerhetsstyringssystemer (ISMS)

Eksponering & Sårbarhetsadministrasjon

For å redusere risikoen for et vellykket dataangrep er det viktig å forstå virksomhetens trussel-eksponering (Threat Exposure) og kontinuerlig jobbe med sårbarhetsadministrasjon (Vulnerability Management).

Password
Security

Administrerer dine passord som en tjeneste.

E-mail authentication (DMARC, DKIM & SPF)

Administrer DMARC som en tjeneste.

Vil du ta en prat med oss? Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg