Risiko & etterlevelse

For å unngå alvorlige sikkerhetshendelser er det essensielt med strukturert styring av sikkerhetsarbeidet, bevisstgjøring av ansatte og kontroll over risiko.

Vi bistår våre kunder både strategisk og operativt med å redusere risiko.

Etterlevelse &
ISMS

En Teams-applikasjon som forenkler etableringen av styringssystemer (ISMS) og sikrer etterlevelse av ISO 27001, NIS2, GDPR, og andre standarder.

Eksponering & sårbarhetsadministrasjon

For å redusere risikoen for vellykkede dataangrep, er det viktig å forstå virksomhetens trusseleksponering og kontinuerlig arbeide med sårbarhetsadministrasjon.

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Konsulentbistand for fullstendig ROS-analyse av deres IT-miljø.

Policyer &
rutiner

Konsulentbistand for etablering av styringssystemer, sikkerhetspolicyer og rutiner.

Bevisstgjøring og opplæring av ansatte

En tjeneste for bevisstgjøring, opplæring og testing av ansatte innen cybersikkerhet, basert på rask «nano learning» og simulerte phishing-angrep.

Vil du ta en prat med oss? Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg