Risikostyring & etterlevelse

Etterlevelse & ISMS

Etterlevelse & ISMS

En Teams-applikasjon som forenkler etableringen av styringssystemer (ISMS) og sikrer etterlevelse av ISO 27001, NIS2, GDPR, og andre standarder.

 • Snakk med en konsulent

Fence forklarer

Etterlevelse & ISMS

Enkel og omfattende MS Teams-applikasjon for ISMS-administrasjon

Vår MS Teams-applikasjon er designet for å forenkle administrasjon og implementering av Informasjonssikkerhetsstyringssystemer (ISMS). Den hjelper bedrifter med å oppfylle kravene til informasjonssikkerhet og etterlevelse på en effektiv og brukervennlig måte.


Automatisert risikostyring
: Applikasjonen identifiserer, vurderer og håndterer sikkerhetsrisikoer automatisk, og sikrer at alle potensielle trusler blir adressert på en strukturert måte.


Policy management
: Gir verktøy for å utvikle, distribuere og vedlikeholde informasjonssikkerhetspolicyer, slik at ansatte alltid er oppdatert med gjeldende retningslinjer.

Samsvarsrapportering: Forenkler prosessen med å generere rapporter som viser etterlevelse av relevante standarder som ISO 27001, NIS2, GDPR og andre regulatoriske krav.

Kontinuerlig forbedring: Tilbyr funksjoner for regelmessig revisjon og forbedring av sikkerhetsprotokoller, noe som sikrer at systemet til enhver tid er oppdatert og effektivt.

Opplæring og bevisstgjøring: Inkluderer moduler for opplæring av ansatte i informasjonssikkerhet og etterlevelse, noe som bidrar til en kultur for sikkerhet i hele organisasjonen.

Vår ISMS-applikasjon gjør det enklere for bedrifter å administrere informasjonssikkerhet på en helhetlig og effektiv måte, samtidig som de sikrer at alle krav til etterlevelse blir møtt.

 

Hva betyr etterlevelse og ISMS?


Etterlevelse (compliance):
Refererer til overholdelse av lover, forskrifter, standarder og interne retningslinjer. For bedrifter innebærer dette å følge relevante lover og reguleringer, samt bransjestandarder og etiske retningslinjer som sikrer god forretningspraksis.

Informasjonssikkerhetsstyringssystem (ISMS):
En systematisk tilnærming til å håndtere sensitiv bedriftsinformasjon slik at den forblir sikker. Dette inkluderer implementering av retningslinjer, prosedyrer og kontroller for å håndtere risikoer relatert til informasjonssikkerhet.

Å etterleve lover og forskrifter er avgjørende for å unngå juridiske konsekvenser og bøter. Videre bidrar etterlevelse til å beskytte bedriftens omdømme og bygge tillit hos kunder og partnere. Manglende etterlevelse kan føre til sikkerhetsbrudd, tap av data og betydelige økonomiske tap.

Nøkkelkomponenter i ISMS:

  • Risikostyring: Identifisere og vurdere risikoer for informasjonssikkerhet. Implementere passende tiltak for å redusere disse risikoene.
  • Sikkerhetspolitikk: Utvikle og vedlikeholde retningslinjer for å sikre at alle ansatte forstår og følger sikkerhetsprotokoller.
  • Kontinuerlig forbedring: ISMS krever regelmessige gjennomganger og oppdateringer for å tilpasse seg nye trusler og teknologier.
  • Opplæring og bevisstgjøring: Sørge for at ansatte får nødvendig opplæring i informasjonssikkerhet og etterlevelse.

Fordeler med ISMS og etterlevelse

  • Beskyttelse av data: Reduserer risikoen for datalekkasje og cyberangrep.
  • Tillit: Øker tilliten blant kunder ved å vise at bedriften tar informasjonssikkerhet på alvor.
  • Juridisk: Hjelper bedriften å unngå bøter og rettslige sanksjoner.
  • Forretningskontinuitet: Sikrer at bedriften kan fortsette å operere effektivt selv i møte med sikkerhetstrusler.

Viktige suksessfaktorer for å lykkes med implementering.

Implementering av et effektivt Informasjonssikkerhetsstyringssystem (ISMS) krever fokus på flere nøkkelområder:

 

  • Ledelsesengasjement: Sikre at toppledelsen støtter og deltar aktivt i informasjonssikkerhetsarbeidet.
  • Risikovurdering: Utfør grundige risikovurderinger for å identifisere potensielle trusler og sårbarheter.
  • Tiltak: Implementer sikkerhetstiltak som er tilpasset bedriftens spesifikke behov og risikoer.
  • Regelmessig revisjon: Gjennomfør jevnlige revisjoner og oppdateringer av ISMS for å sikre kontinuerlig forbedring.

Integrering av et effektivt ISMS i bedriftens strategi er avgjørende for å beskytte sensitiv informasjon og sikre juridisk overholdelse. Ved å implementere ISMS og sikre etterlevelse kan bedriften minimere risikoen for sikkerhetsbrudd, beskytte sitt omdømme og sikre langsiktig suksess.

 • Etterlevelse & ISMS
 • Teams-applikasjon.
 • Oversikt over utestående oppgaver.
 • Deling ansvar til ulike ansatte.
 • Oversikt over aktiva og risiko.
 • Utvikling og vedlikehold av policier.
 • Deling av dokumentassjon med ansatte.
 • Levert som produkt
 • Support & hendelseshåndtering 24/7/365.
 • Direkte tilgang til nødvendig kompetanse.
 • Sertifiserte konsulenter.

Vil du ta en prat med oss? Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg