Sikkerhetsovervåking og respons

Når en trusselaktør får tilgang til dine systemer, er tid kritisk. Vi anser den første timen for å være essensiell. For de fleste virksomheter er ekstern overvåkning nødvendig for rask oppdagelse og håndtering av datainnbrudd.

I Fence SOC (sikkerhetsoperasjonssenter) jobber sertifiserte konsulenter kontinuerlig med overvåkning av våre kunders systemer. Menneskelig kompetanse, AI og oppdatert trusseletterretning (CTI) sikrer rask og effektiv respons.

24/7 Overvåking – 
Basis

Oppdagelse og håndtering av hendelser på klienter og servere med Managed EDR. Alle alarmer analyseres manuelt «on-screen» og ved bruk av AI.

24/7 Overvåking – 
Standard

Som 24/7 Overvåkning – Basis, men utvidet til oppdagelse og håndtering av hendelser i hele virksomhetens miljø ved bruk av loggdata fra eksisterende løsninger og Fence XDR & SIEM-plattformen. Alle alarmer analyseres manuelt «on-screen» og ved bruk av AI. Full sikkerhetsovervåking for oppdagelse og håndtering av avanserte trusler.

24/7 Overvåking – 
Premium

Som 24/7 Overvåkning – Standard, men med utvidet SLA som gir 24/7/365 manuell analysering «on-screen».

24/7 Overvåking –
kommuner og offentlig forvaltning

Overvåkningstjenste tilpasset kommuner og offentlige virksomheter. Rask og enkel implementering basert på loggdata fra eksisterende løsninger.

24/7 Overvåking –
av Microsoft 365 & Defender ATP

For virksomheter som har Microsofts sikkerhetsløsninger, brukes avansert API-integrasjon med Fence XDR & SIEM-plattformen for å kunne levere vår 24/7 overvåkningtjeneste. Overvåkningen baseres på loggdata fra Microsoft og andre eksisterende løsninger. Alle alarmer analyseres manuelt «on-screen» og ved bruk av AI. Full sikkerhetsovervåking for oppdagelse og håndtering av avanserte trusler.

Vil du ta en prat med oss? Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg