Tjenester & produkter

Managed Endpoint Detection & Response

En overvåkningstjeneste som håndterer og varsler bedriften om datainnbrudd.

Flere og flere virksomheter opplever å bli utsatt for datainnbrudd, ofte med tyveri av data og påfølgende nedkryptering av systemer.

 • Snakk med en konsulent

Fence forklarer

Managed Endpoint Detection & Response

Managed Detection & Response (MDR) er en SOC-tjeneste der vi overvåker klienter og servere 24/7/365 for å kunne oppdage og håndtere uønskede hendelser hos våre kunder i en tidlig fase, noe som vil kunne betydelig redusere skadeomfanget.

Uten en slik tjeneste vil en angriper potesielt kunne komme seg inn på et system med en veldig begrenset tilgang, og over tid – gjerne dager eller uker – opparbeide muligheten til å kunne stjele store mengder data og utsette både systemer og backupdata for ondsinnet kryptering.

Tjenesten er enkel å komme i gang med, og krever bare at man installerer en agent på klienter og servere som skal settes under overvåkning. Alle typer skadelig og mistenkelig aktivitet blir varslet til vår SOC for videre analyse og vurderinger.

Managed Detection & Response knytter kundene til Fence Incident Response Team (FIRT), som er tilgjengelige døgnet rundt, året rundt. Ved hendelser vil FIRT følge en avtalt varslingsrutine der kunden informeres og responshandlinger utføres. Med overvåkningsteknologien har vi en stor verktøykasse som brukes til å gjøre de beste valgene tilpasset situasjonen. Blant annet kan vi isolere berørte systemer, drepe angripers prosesser eller gjøre avansert etterforskning.

Som med våre andre SOC-tjenester avholder vi kvartalsvise sikkerhetsmøter med våre kunder der vi går igjennom status og eventuelle endringer, gjør evaluering, samt tar en god sikkerhetsprat.

 • Managed Endpoint Detection & Response

 

 • Overvåkning av servere og klienter
 • Varsling og håndtering 24/7/365
 • Ingen konfigurasjon
 • Webportal for oversikt av hendelser
 • Månedlig fakturering
 • Kvartalsvis sikkerhetsmøte
 • Ingen binding
 • Fence Security Operations Center
 • Manuell og automatisk (AI) basert hendelseshåndtering
 • Direkte tilgang til Fence Incident Response Team (FIRT) ved behov.
 • Sertifiserte analytikere, hendelseshåndterere og digitale etterforskere.
 • Level 1, 2 og 3  SOC analytikere
 • Rutiner for varsling og håndtering av hendelser. 
 • Oppdatert trusseletterretning

Vil du ta en prat med oss? Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg