Rådgivning & konsulent

Policyer & rutiner

Policyer & rutiner

Konsulentbistand for etablering av styringssystemer, sikkerhetsspolicyer og rutiner.

 • Snakk med en konsulent

Fence forklarer

Policyer & rutiner

Overordnet sikkerhetspolicy

Den overordnede sikkerhetspolicyen beskriver virksomhetens sikkerhetspolitikk. Den skal beskrive overordnede mål, strategier og prinsipper for sikkerhetsarbeidet i virksomheten. Det er gjennom den overordnede sikkerhetspolicyen ledelsen styrer sikkerhetsarbeidet.

Delpolicyer
Delpolicyer definerer reglene i virksomheten. Denne inndeles i ulike områder, som brukerpolicy, informasjonssikkerhetspolicy, nettverkspolicy, tilgangskontrollpolicy og beredskapspolicy.

Rutiner
Under hver delpolicy utarbeides hensiktsmessige rutiner for å støtte opp under gjeldende policy. Her omfattes veiledninger og kurs/opplæring.

Fence Policy & Compliance
Sikkerhetspolicy og ISMS fra Fence baseres på ISO27001 og omfatter en overordnet sikkerhetspolicy samt underliggende delpolicyer og rutiner. Omfang og innhold skreddersys etter kundens behov for et regelsett og retningslinjer. Eksisterende policyer kan revideres og settes i sammenheng etter ny struktur.

 • Policyer & rutiner
 • Utarbeidelse av sikkerhetspolicyer og rutiner.
 • Etterlevelse av lover og rammeverk som ISO 27001 og NIS2.
 • Etablering og implementering av styringssystem (ISMS).
 • Standard rammverk og maler.
 • Rådgivning & konsulent
 • Sertifiserte konsulenter og rådgivere.
 • Lang erfaring med etablering av styringssystemer (ISMS).
 • Fast metodikk.
 • Gode referanser.

Vil du ta en prat med oss? Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg